Pár ukážok z prostredia programu:

Okno stavu pamätí v telefóne
obr2
Okno s informáciami o telefóne
obr3
Okno s nastavením budíkov pre MT K800i
niektoré dialógy môžu byť odlišné pre rôzne typy telefónov
obr4
REKLAMA