Archive for August, 2012

Nová verzia programu MyPhoneExplorer 1.8.4 na seba nedala dlho čakať, ale ani neprináša žiadne novinky. V tejto verzii sú len opravené drobné chyby na ktoré sa prišlo a boli nahlásené po vydaní predchádzajúcej verzie.

Novú verziu si môžete stiahnuť z našej stránky, alebo stránky autora.