Archive for Marec, 2011

Nová verzia programu MyPhoneExplorer uzrela svetlo sveta pod označením 1.8.1. Nejedná sa o veľkú aktualizáciu, ale vylepšenia sú určite podstatné:

  • Vylepšenie podpory Bluetooth
  • WiFi pripojenie chránené pomocou PIN kódu
  • Pri problémoch s pripojením možno v programe zadať priamo IP adresu telefónu
  • Prístup do skupín kontaktov
  • Stiahnutie nainštalovaných aplikácií zjednoduší zálohovanie
  • Zobrazujú sa účty kontaktov a kalendárov
  • Oprava drobných chýb

Pred vydaním tejto verzie sme s autorom programu komunikovali a zabezpečili 100% preklad používateľského rozhrania do slovenčiny.
Novú verziu si môžete stiahnuť z našej stránky, alebo stránky autora.