Archive for Január, 2008

S vydaním novej verzie programu MyPhoneExplorer vám prinášame aj aktualizovaný balík so slovenskou lokalizáciou. Môžete si ho už teraz stiahnuť v sekcii Na prevzatie. Jedná sa o najaktuálnejšiu verziu, ktorá ešte nie je obsiahnutá v inštalačnom balíku programu.

Po nečakane krátkej dobe sme sa dočkali novej verzie MyPhoneExplorer 1.6.6. Táto skutočnosť bola spôsobená vážnou chybou v programe. Ak už máte verziu 1.6.5 nainštalovanú, aktualizácia na najnovšiu verziu je zo strany autora priam naliehavá. Zmeny taktiež nastali aj v grafickom spracovaní programu, keďže bolo nahradených mnoho pôvodných ikon rozhrania.

Na domovskej stránke tohoto softvéru bolo oznámené vydanie novej verzie. Pod číslom 1.6.5 sa skrývajú vylepšenia hlavne v synchronizácii kalendárov, pribudla možnosť vyhľadávania a filtrovania v správach SMS a podpora bola rozšírená pre telefóny K850i a W910i. Aj keď program už slovenčinu z našich stránok obsahuje nie je však úplne aktuálna, preto ak patríte k tím čo majú radi vždy všetko aktuálne, najnovšiu slovenčinu už preto onedlho nájdete v sekcii Na prevzatie.